Boligventilasjon

Balansert boligventilasjon med varmegjenvinning

Ved å la valget ditt av boligventilasjon bli utført av Søberg Blikk/Ventilasjon, kan vi montere og sette vi i gang Villavent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Dette er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i den nye boligen din. Samtidig oppnår du et «friskt hus» med god luftkvalitet. Varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregater kan deles inn i to hovedtyper, regenerative (sykliske) og rekuperative (statiske).

Regenerative varmegjenvinnere overfører varme ved at varmeakkumulerende materiale vekselvis bringes i kontakt med avtrekksluft og tilluft. Regenerative varmegjenvinnere kan overføre fuktighet. Uønsket lekkasje mellom avtrekk og tilluft kan forekomme, men riktig konstruksjon og plassering av viftene motvirker lekkasje. Roterende varmeveksler i aluminium er eksempel på regenerativ varmegjenvinner i ventilasjonsaggregat for boligventilasjon.

Rekuperative varmegjenvinnere overfører varme enten via skillevegg (plate-, rørvarmeveksler) eller ved hjelp av væske (batteri-, fordampingsveksler). Siden luftstrømmene er atskilt, vil disse teoretisk ikke overføre lukt, men praksis viser ofte en viss intern luftlekkasje. Platevarmeveksler i aluminium er eksempel på rekuperativ varmegjenvinner i aggregat for boligventilasjon.

Generelt anbefales separate ventilasjonsanlegg for hver boenhet. Dette gir best mulighet for valg av luftmengde og temperatur, samtidig som utfordringer mht. spredning av brann og lyd mellom leiligheter unngås. Ønsker du mer informasjon om valg av type varmegjenvinning i ventilasjonsaggregatet, finner du det her.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva som må tilpasses hos deg, og hvilke løsninger som er mulig. Dersom du allerede har Villavent Ventilasjonsaggregat og trenger nytt filter, finner du skjema på deres nettsider.

Villavent Zoom kanalsystem

Søberg Blikk/Ventilasjon leverer Villavent sitt eget kanalsystem, Zoom. Kanalanlegget er ”blodårene” i Villavent-systemet, og det er et krav at kanalene er i robust utførelse slik at anlegget alltid leverer den luftmengde som er nødvendig.

Villavent har utviklet et unikt konsept, som gjør kanalarbeidet mye enklere. Standard Villavent kanaler og deler benyttes som tidligere, men det unike er en teleskopisk kanal, som bl.a. gir følgende fordeler:

  • Kanalanlegget monteres uten bruk av sag, vinkelsliper eller blikksaks
  • Miljøvennlig og tilpasset Rent Bygg-konseptet; dvs. ikke kapp, spon, støv eller støy
  • Enklere og bedre resultat
  • Gode rense- og inspeksjonsmuligheter