Kanalrens

Bort med uønsket stekelukt og matos

Når et ventilasjonsanlegg er nytt fungerer det selvfølgelig optimalt, men etter som årene går legger det seg støv og fett i kanalene som luften skal ventileres gjennom, noe som reduserer luftkvaliteten betydelig.

Et anlegg skal renses ca. hvert 5. år, hvis ikke dette blir skikkelig utført påvirkes inneklima i negativ retning og dessuten øker brannfaren betydelig.

kanalrens

Søberg Blikk har lang erfaring og bred kompetanse innen kanalrens og jobber alltid etter Byggforsk SINTEFs anbefalinger. Det betyr at du kan stole på at arbeidet vi utfører holder høy kvalitet.